ŽIVÝ ZÁMEK TOUŽIM z. s.

Menu

Spolek Živý zámek Toužim z. s.

Spolek živý zámek Toužim z. s. vznikl v roce 2016 z občanské iniciativy, která vznikla v rámci komunitního plánování, které mimo jiné řešilo i oživení a obnovu zámku v Toužimi. V rámci toho vznikl nápad na oživení nádvoří zámku, tak aby mohl opět sloužit toužimské veřejnosti jako místo pro komunitní setkávání, jako kulturní a společenské středisko obyvatel Toužimi. Pro realizaci tohoto záměru bylo potřeba najít vhodnou platformu, zejména pro budoucí organizaci aktivit a pro jednání s úřady a vlastníkem zámku, tedy městem Toužim. A tou byl právě spolek.

Spolek nazvaný podle svého hlavního poslání - Živý zámek Toužim - byl 28. ledna 2016 zapsán u Krajského soudu v Plzni do spolkového rejstříku. Účelem spolku je ochrana, propagace a podpora obnovy zámku Toužim v Toužimi. Jeho předsedou byl zvolen pan Michal Nedvídek z Toužimi.

Spolek převzal předchozí občanské iniciativy a začal organizovat další aktivity k oživení zámku, zpřístupnění jeho nádvoří. Ve spolupráci s městem Toužim začal řešit zabezpečení prostoru nádvoří tak, aby byly splněny požadavky vlastníka zámku na bezpečnost budoucích návštěvníků nádvoří. Současně se prostřednictvím dobrovolnických brigád připravuje nádvoří ke zpřístupnění, provádí se úklid a potřebné úpravy.

 

Kontakt:

Živý zámek Toužim z. s.
Sídlo: Na Výsluní 346, 364 01 Toužim
IČO:  04690770
Zapsaný spolek je veden u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. L 7540

Facebook: Živý zámek Toužim

Předseda: Michal Nedvídek
telefon: +420 722964944
email:  zivyzamektouzim@email.cz

Číslo transparentního účtu: 2301034510/2010